Chương Trình đại lý

Chương Trình đại lý

One Tech - Bọc ghế da Ô tô chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là One Tech - Bọc ghế da Ô tô.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.


Bản quyền của One Tech
One Tech - Bọc ghế da Ô tô © 2020. Design By Digicom.Vn
paymethods